ΜΠΑΝΙΟ

Δείγμα προτάσεων, λύσεων, εφαρμογών και ειδικών κατασκευών για το χώρο του μπάνιου. Η συνύπαρξη της καθημερινότητας και της πρακτικής διαχείρισης καθιστούν τον συγκεκριμένο χώρο, έργο με υψηλό δείκτη δυσκολίας, όπου κρίνεται απαραίτητη η χρήση ειδικών και εξειδικευμένων γνώσεων.