ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δείγμα προτάσεων, λύσεων, εφαρμογών και ειδικών κατασκευών για τον επαγγελματικό χώρο. Στοχευόμενη δημιουργία επαγγελματικού περιβάλλοντος που αφουγκράζεται τις ανάγκες του εργαζομένου.